Advies

Uw partner bij advies, ondersteuning en onafhankelijke beoordeling van brandveiligheidsinstallaties.

Volgens het bouwbesluit bent u als eigenaar verantwoordelijk voor de bij wet voorgeschreven brandveiligheidsinstallaties.

Dit houdt in dat deze installaties aangelegd moeten zijn conform de van toepassing zijnde voorschriften, dat het beheer en onderhoud adequaat moet worden uitgevoerd en dat de installaties zodanig gebruikt worden dat de gezondheid en veiligheid niet aangetast worden.

 

VIA Brandadvies bv kan de volgende stappen voor u uitvoeren:

Opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en/of Uitgangspuntendocument (Upd):

In een PvE en/of Upd worden de eisen van de installaties die in het bouwbesluit geëist worden samengevoegd met de wensen/eisen van de eigenaar en/of gebruiker waarbij een document ontstaat waarop een installatie ontworpen kan worden.

Ontwerpbeoordeling:

Een leverancier verwerkt het PvE en/of Upd in een ontwerp welke de basis is van de brandveiligheidsinstallatie. Wij kunnen beoordelen of alle wensen/eisen die vastgelegd zijn in het PvE en/of Upd verwerkt en/of goed geïnterpreteerd zijn.

Projectbegeleiding:

Tijdens de bouw van een brandveiligheidsinstallatie komen er altijd vragen welke vooraf niet te voorzien zijn. Wij kunnen deze vragen zeer adequaat oppakken met een advies, waarbij wij er altijd naar zullen streven om achterstanden op de planning te voorkomen. Dit kunnen we eventueel vastleggen in een nota van aanvullingen op het PvE en/of Upd waardoor uw installatie te allen tijde voldoet aan de voorschriften.

Overleg bevoegd gezag:

Een controlerende overheidsinstantie zoals de Brandweer en/of Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente kunnen tijdens een bezoek vragen stellen waarop u als eigenaar niet altijd kunt antwoorden. U kunt u door ons laten bijstaan in een overleg met deze instantie.

Zijn de eisen die zij stellen reëel voor uw bouwwerk en vragen ze niet te veel?

Interesse in onze diensten?

Neem gerust contact met ons op!