Ondersteuning

Uw partner bij advies, ondersteuning en onafhankelijke beoordeling van brandveiligheidsinstallaties.

Nadat een ontwerp is goedgekeurd en de uitvoering van start gaat, willen we voorkomen dat een brandveiligheidsinstallatie verkeerd wordt aangelegd. Tevens dienen bouwkundige wijzigingen, welke van invloed zijn op de brandveiligheidsinstallatie, tijdig in beeld gebracht te worden zodat hier op de juiste wijze op gereageerd kan worden en de bouw geen onnodige vertraging oploopt.

 

VIA Brandadvies bv kan u met de volgende werkzaamheden ondersteunen:

Projectleiding

Voor u is de brandveiligheid vaak maar één onderdeel van uw totale bouwwerk.

Om ervoor te zorgen dat de brandveiligheidsinstallatie geen hoofdpijninstallatie wordt kunnen wij u helpen bij de uitvoering en begeleiding van de installatiewerkzaamheden. Hierbij richten wij ons erop dat de planning wordt gehaald en het meer/minderwerk niet uit de hand loopt.

Plan van Aanpak

Wilt u uw brandveiligheidsproject gefaseerd uit laten voeren, dan kunnen wij de regie voor u uit handen nemen. Met een doordacht Plan van Aanpak ziet u in één overzicht waar u staat en houdt u de kosten en de planning onder controle.

Beheer en onderhoud

De brandveiligheidsinstallatie moet conform de geldende normering beheerd en onderhouden worden. Wij kunnen u helpen om een onderhoudsplanning op te stellen waarin ook een meer jaren vervangingstraject opgenomen kan worden zodat de kosten altijd inzichtelijk blijven. Tevens kunnen wij voor u onderhouds- en/of beheerspartijen zoeken zodat u geheel ontzorgt wordt.

Inspectie begeleiding

Als uw brandveiligheidsinstallatie conform het bouwbesluit voorzien moet worden van een CCV Inspectiecertificaat op doelmatigheid, dan komt er een onafhankelijke inspectie instelling de installatie beoordelen. Wij kunnen deze inspectie begeleiden om een vlotte en efficiënte beoordeling met een positieve conclusie te bewerkstelligen.

Interesse in onze diensten?

Neem gerust contact met ons op!